Disclaimer

Disclaimer, intellectuele eigendom & Privacy policy

Het gebruik van deze website (de “Website”) is onderworpen aan de hierondervermelde voorwaarden. Het louter gebruik van de Website impliceert het aanvaarden van deze voorwaarden.

De informatie die beschikbaar is op of via de Website is van algemene aard. Crosslaw levert geen professionele diensten via de Website. Crosslaw kan dus geen enkele aansprakelijkheid in dit verband aanvaarden.

Crosslaw monitort geen andere websites waarmee de Website een link zou hebben en heeft geen controle over deze websites. Crosslaw kan dus geenszins de volledigheid of de juistheid van zulke websites noch hun beschikbaarheid waarborgen.

Crosslaw zal niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat of voortvloeit uit enig gebruik van de Website of van de informatie die beschikbaar gesteld wordt op of via de Website (onderbrekingen, technische fouten of virussen inbegrepen).

Bescherming persoonsgegevens

De Website geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten van de Website of van de informatie die op of via de Website beschikbaar is, wordt niet overgedragen op de gebruiker. De informatie die op of via de Website beschikbaar gesteld wordt, mag niet gebruikt worden voor enig commercieel doel zonder Crosslaw’s uitdrukkelijk en geschreven akkoord.

Crosslaw verbindt er zich toe om de privacy van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te eerbiedigen en te beschermen. Crosslaw engageert zich ook om de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te vullen. Om sommige van op de Website aangeboden diensten te kunnen gebruiken is het nochtans voor Crosslaw noodzakelijk om over bepaalde informatie te beschikken, zoals – waar nodig – namen, adressen, telefoonnummers, e-mail adressen, enz.

Crosslaw aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens  die via de Website ingezameld worden. Crosslaw zal de nodige stappen ondernemen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonlijke informatie die u zal aanleveren, zal strikt vertrouwelijk blijven. Ze zal bewaard worden in Crosslaw’s eigen database en zal niet aan derden worden overgemaakt. Door uw gegevens aan te leveren, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens door Crosslaw worden gebruikt om rechtstreeks met u in contact te komen.

Cookies en browsing informatie

De Website gebruikt Google Analytics, een web analytische dienst die geleverd wordt door Google Inc. Google Analytics gebruikt "cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden) en die Crosslaw helpen bij de analyse van hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die de cookie bevat over uw gebruik van de website (uw IP adres inbegrepen) wordt overgedragen naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om op de hoogte te blijven van de manier waarop u de Website in het algemeen gebruikt. Het stelt daarmee rapporten op over de website activiteit voor website operatoren en levert andere diensten in verband met website activiteit en gebruik van het Internet. U kan cookies in uw browser weigeren door de juiste instellingen te selecteren. We willen daarbij wel aangeven dat u in zulk geval niet alle mogelijkheden van de Website zal kunnen gebruiken. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensverwerking door Google op de manier die en voor het doel dat hierboven beschreven staat.

Identificatieplicht

Volgens de Belgische anti-witwaswetgeving (Wet van 11 Januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) bedoeld om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, moeten advocaten bepaalde transacties rapporteren en een aantal administratieve verplichtingen naleven.

Verdachte transacties moeten bij de Stafhouder gemeld worden. Hij zal op zijn beurt deze informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaken. Deze meldingsplicht is echter niet van toepassing wanneer de advocaat zijn cliënt adviseert of bijstaat in een mogelijk of lopend proces.

Daarnaast hebben de advocaten de plicht om cliënten te "identificeren" (d.i. de identiteit van de cliënt nagaan aan de hand van de nodige documenten) in bepaalde soorten transacties.

Onze erelonen

We streven ernaar erelonen te hanteren die eerlijk en redelijk zijn rekening houdend met de belangen van onze cliënten en het kwaliteitsniveau dat we wensen te behouden in de diensten die we leveren.

Onze erelonen worden in principe berekend op basis van een uurtarief dat varieert in functie van, onder andere, de anciënniteit en het ervaringsniveau van de advocaten die in het dossier werken alsook van de aard of de complexiteit van het dossier. Onze erelonen worden met een bijkomende som verhoogd om de algemene kantoorkosten te dekken.

Binnen de grenzen van onze beroepsregels, kunnen onze erelonen evenwel ook anders worden bepaald indien dit onze cliënt beter schikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld werken op basis van een budget, met een bovengrens (“cap”) en een ondergrens (“floor”), met een gedeelte van de erelonen gebaseerd op een bepaald resultaat (“succes fees”), met een “flat fee”, enz.

Aarzel niet om ons te contacteren om de mogelijkheden te bespreken.

Did you know ?

#90
We assisted a major Montenegrin client in the setting up of a local joint-venture for the construction of golf practice and resorts in Montenegro.