Onze erelonen

We streven ernaar erelonen te hanteren die eerlijk en redelijk zijn rekening houdend met de belangen van onze cliënten en het kwaliteitsniveau dat we wensen te behouden in de diensten die we leveren.

Onze erelonen worden in principe berekend op basis van een uurtarief dat varieert in functie van, onder andere, de anciënniteit en het ervaringsniveau van de advocaten die in het dossier werken alsook van de aard of de complexiteit van het dossier. Onze erelonen worden met een bijkomende som verhoogd om de algemene kantoorkosten te dekken.

Binnen de grenzen van onze beroepsregels, kunnen onze erelonen evenwel ook anders worden bepaald indien dit onze cliënt beter schikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld werken op basis van een budget, met een bovengrens (“cap”) en een ondergrens (“floor”), met een gedeelte van de erelonen gebaseerd op een bepaald resultaat (“success fees”), met een “flat fee”, enz.

Aarzel niet om ons te contacteren om de mogelijkheden te bespreken.