Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

CROSSLAW BVBA verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via h.vanluchene@crosslaw.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

CROSSLAW BVBA verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Omwille van onze wettelijke verplichtingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze overeenkomst tot advies en /of bijstandsverlening te kunnen uitvoeren
 • Het opstellen en verzenden van onze staat van erelonen en onkosten en de opvolging van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren

CROSSLAW BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 5 jaar na afsluiting van ons dossier.

Delen met anderen

CROSSLAW BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

CROSSLAW BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CROSSLAW BVBA gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar h.vanluchene@crosslaw.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. CROSSLAW BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

CROSSLAW BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via h.vanluchene@crosslaw.be. Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Identificatieplicht

Volgens de Belgische anti-witwaswetgeving (Wet van 11 Januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) bedoeld om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, moeten advocaten bepaalde transacties rapporteren en een aantal administratieve verplichtingen naleven.

Verdachte transacties moeten bij de Stafhouder gemeld worden. Hij zal op zijn beurt deze informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaken. Deze meldingsplicht is echter niet van toepassing wanneer de advocaat zijn cliënt adviseert of bijstaat in een mogelijk of lopend proces.

Daarnaast hebben de advocaten de plicht om cliënten te "identificeren" (d.i. de identiteit van de cliënt nagaan aan de hand van de nodige documenten) in bepaalde soorten transacties.