Alles over Crosslaw

Crosslaw is een onafhankelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Crosslaw is ontstaan uit de gemeenschappelijke wil van haar vennoten om een performante en flexibele structuur te creëren die tegemoet komt aan de huidige noden van de economische spelers.

Crosslaw kan zich beroepen op de ruime ervaring van een multidisciplinair en meertalig team dat een volledige dienstverlening kan bieden aan de economische spelers.

In de overtuiging dat het essentieel is de activiteiten van zijn cliënten grondig te kennen, wenst het Crosslaw team zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden door ook “in house“ oplossingen aan te bieden, waardoor de juridische wereld dichter bij de onderneming wordt gebracht.

Crosslaw is aanwezig op de Belgische markt met kantoren te Brussel en Kortrijk. Ze beschikt over een breed internationaal netwerk van betrouwbare partners die eenzelfde kwaliteitsstandaard garanderen.

Crosslaw oefent haar activiteit uit in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Wat doen we?

Crosslaw begeleidt de economische spelers in alle juridische aspecten waarmee zij in hun bedrijfsactiviteit worden geconfronteerd.

Wij bieden een kwaliteitsservice op het vlak van :

  • juridische bijstand,
  • het opstellen van documenten en contracten,
  • onderhandelingen,
  • het oplossen van geschillen met evaluatie van de risico’s.

Wie zijn onze doelgroepen?

Crosslaw speelt in op de economische spelers (Belgische of internationale concerns,  KMO’s, verenigingen, overheidsdiensten) die werkzaam zijn in de industrie, de bank- en verzekeringssector, de energie- en ICT-sector, communicatie en media, of in het domein van de dienstverlening.

Crosslaw werkt zowel met de algemene directie, de financiële of juridische dienst van de onderneming als rechtstreeks met de operationele diensten (commerciële afdelingen, aankoopdiensten, marketing- en communicatiediensten, HR of R&D, …)

Hoe werken we?

Partnership

We zijn de juridische partner van onze cliënt. Het is voor ons essentieel om onze cliënt door en door te kennen, naar hem te luisteren en hem te betrekken in het beheer van zijn dossiers. Dit biedt ons de mogelijkheid zijn noden en verwachtingen te kennen en hem optimale oplossingen aan te bieden.

Pragmatische en efficiënte aanpak

Wij streven naar een pragmatische en een efficiënte aanpak waarbij wij u, los van het strikt juridische kader, een oplossing aanreiken die aangepast is aan de reële noden van uw onderneming.

Ethiek

We maken er een punt van eer van onze dagdagelijkse activiteit uit te oefenen met eerbiediging van de hoogste ethische normen. Dit biedt ons onder meer het voordeel een goede band te kunnen onderhouden met onze confraters, hoven en rechtbanken, hetgeen een niet te verwaarlozen voordeel kan opleveren bij de oplossing van geschillen waarmee onze cliënten kunnen worden geconfronteerd.

Toegankelijkheid en reactiviteit

We zijn ons ten volle bewust van het feit dat de cliënt ons onmiddellijk moet kunnen bereiken wanneer hij nood heeft aan ons advies en we garanderen dan ook een optimale toegankelijkheid. We zullen alles in het werk stellen om binnen de kortste termijnen zijn vragen te beantwoorden.

Transparantie en proactiviteit

Wij werken in volle transparantie zowel op het vlak van het beheer van onze opdracht, als op het vlak van de facturatie van onze diensten. We informeren de cliënt proactief over de vooruitgang van zijn dossier en de financiële gevolgen.