Jannick Everaerdt

Jannick Everaerdt
+32 2 41 00 388
j.everaerdt@crosslaw.be
Brussel
Kortrijk
Nederlands
Frans
Engels

Jannick Everaerdt is vennoot van de praktijkgroep vennootschapsrecht.

Jannick trad toe tot de Nederlandstalige Balie van Brussel in 1993 en startte als stagiair bij Maeckelbert & Partners. In 2000 trad hij toe tot de Dewolf & Partners waar hij vennoot werd in 2002. Sedert 2008 is hij eveneens ingeschreven aan de Balie van Kortrijk.

In juli 2015 vervoegde hij Crosslaw.

Jannick is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en commercieel recht.

Hij heeft een aanzienlijke niet litigieuze praktijk in vennootschapsrechtelijke transacties, herstructureringen, reorganisaties en insolventierecht.

Jannick heeft eveneens een sterke achtergrond als geschillenspecialist (gaande van geschillen tussen aandeelhouders en aansprakelijkheid van bestuurders tot nationale en grensoverschrijdende geschillen op vennootschapsrechtelijk en handelsrechtelijk vlak). Tevens is hij gespecialiseerd in overheidaansprakelijkheid.

Hij pleit zowel in het Frans als in het Nederlands.

Hij is auteur en mede-auteur van een aantal handboeken, geschreven zowel in het Frans als in het Nederlands, op het vlak van vennootschapsrecht, voornamelijk met betrekking tot de regelgeving inzake de NV en de BVBA enerzijds en de werking van de vennootschapsorganen anderzijds

Opleiding

Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Fiscale Hogeschool
Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven

Balie

Lid van de Brusselse Balie (Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel) en van de Balie West-Vlaanderen

Andere activiteiten

Lid van De Warande, ex-lid Ronde Tafel, Rotary