Personeelsevaluatiesystemen – seminarie 19/10/2017 (BECI)

Verschillende bedrijven hebben een evaluatiesysteem voor hun personeel. De werkgever heeft inderdaad het recht om zijn werknemers te evalueren. Dit recht komt voor uit het werkgeversgezag dat de werkgever uitoefent op de werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst. Het bestaan van een evaluatiesysteem binnen een onderneming kan zeer nuttig blijken. Het doel van dit seminarie is om na te gaan hoe een personeelsevaluatiesysteem in uw bedrijf kan worden ingevoerd en waarom.

Op 19 oktober 2017 zullen Emmanuel Wauters en Isabelle Gerzat dit thema behandelen in een seminarie georganiseerd in samenwerking met BECI (Kamer van Koophandel van Brussel). Specifieke aandacht zal liggen op het juridische aspect van het uitwerken en invoeren van een evaluatiesysteem, het nut van dit systeem op verschillen de niveaus (bonustoekenning, ontslagargumentatie, bevordering van de dialoog en transparantie in werkgever-werknemer hiërarchie, …) en de praktische aspecten van de invoering.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u op de link hier klikken of ons rechtstreeks te contacteren.