droit immobilier et construction

Les baux d’habitation en région de Bruxelles-Capitale désormais soumis à l’ordonnance du 27 juillet 2017

1. INTRODUCTION

Le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a adopté ce 27 juillet 2017 l’ordonnance de régionalisation du bail d’habitation, venant à abroger et remplacer les dispositions de la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence principale et certaines dispositions du droit commun du bail.

L’ordonnance comprend, d’une part, des dispositions générales applicables à tous les baux d’habitation et, d’autre part, des dispositions spécifiques à chaque type de bail.

Onbepaald

Crosslaw est partenaire du Hub Transmission du BECI

Crosslaw is partner van de Hub Overdrachten van BECI

Met trotsheid kunnen we u melden dat het kantoor Crosslaw werd aangesteld als partner van de Hub Overdrachten van BECI (Brusselse Kamer van Koophandel).

In de loop van de komende jaren zullen tal van ondernemingen een overnemer moeten vinden indien zij hun economische activiteiten wensen verder te zetten. De inzet is duidelijk: het gaat om de valorisatie van het economisch weefsel en het behoud van de werkgelegenheid.

nl

Personeelsevaluatiesystemen – seminarie 19/10/2017 (BECI)

 

Verschillende bedrijven hebben een evaluatiesysteem voor hun personeel. De werkgever heeft inderdaad het recht om zijn werknemers te evalueren. Dit recht komt voor uit het werkgeversgezag dat de werkgever uitoefent op de werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst. Het bestaan van een evaluatiesysteem binnen een onderneming kan zeer nuttig blijken. Het doel van dit seminarie is om na te gaan hoe een personeelsevaluatiesysteem in uw bedrijf kan worden ingevoerd en waarom.

Op 19 oktober 2017 zullen Emmanuel Wauters en Isabelle Gerzat dit thema behandelen in een seminarie georganiseerd in samenwerking met BECI (Kamer van Koophandel van Brussel). Specifieke aandacht zal liggen op het juridische aspect van het uitwerken en invoeren van een evaluatiesysteem, het nut van dit systeem op verschillen de niveaus (bonustoekenning, ontslagargumentatie, bevordering van de dialoog en transparantie in werkgever-werknemer hiërarchie, …) en de praktische aspecten van de invoering.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u op de link hier klikken of ons rechtstreeks te contacteren.

nl

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen – wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ?

Nieuwe werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor de eerste zes werknemers die zij aanwerven aanspraak maken op doelgroepverminderingen op de sociale zekerheidsbijdragen. Verder kunnen zij aanspraak maken op een tussenkomst van de RSZ in de administratiekosten die zij, voor deze werknemers, verschuldigd zijn aan hun sociaal secretariaat.

nl

Akkoorden over schorsing opzeggingstermijn arbeidsovereenkomst – cassatie brengt duidelijkheid (maar geen zekerheid)

Cass. 30 januari 2017 (www.juridat.be)

Het komt regelmatig voor dat partijen aan een arbeidsovereenkomst, nadat een opzeggingstermijn door de werkgever aan de werknemer werd betekend, een dadingsovereenkomst over de concrete beëindigingsmodaliteiten sluiten.

nl

Conventions de collaboration entre entreprises : mise à disposition de personnel et autres aspects sociaux - séminaire le 26/01/2017 (BECI)

En vue de l’exécution de certains travaux ou services, les entreprises font de plus en plus souvent appel à des prestataires externes (IT, nettoyage, RH, gardiennage, etc.). La réglementation sociale applicable à ce type de collaborations demeure méconnue.

Onbepaald

New recovery procedure for unchallenged claims

Companies are often confronted with debtors letting the agreed payment period expire without any statement of reasons. Such payment arrears are difficult to anticipate and are therefore all the more harmful for the company’s liquidity. Especially in times where the financial institutions are reluctant to provide external financing, such defaults can cause serious financial damage to companies.

In order to halt these practices and to assist the companies in the recovery of unchallenged monetary claims, article 10 of Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions requires the European member states to provide for a simplified and expedited procedure specific in relation to such claims.

Onbepaald

Collective dismissals: the information and consultation procedure

In 2016, several major companies have announced their intention to proceed to collective dismissals. Yet Belgium is one of the member of the OECD that offers the best protection to workers in case of collective dismissal. The Renault Act, edicted in response to Renault’s blatant non-observance of existing law at the closure of its plant in Vilvoorde in 1997, aims to establish a dialogue between the employer who intends to proceed to a collective dismissal and the workers’ representatives, to better protect the workers’ rights and involve them in the process.
In this context, it is useful to examine what is exactly provided by the Renault Act. The purpose of this contribution is to remind and focus on the employers’ obligations in terms of workers’ information and consultation in the event of projected collective dismissal.

Onbepaald

Latest news about CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

The Comprehensive Economic and Trade Agreement (for short CETA) is an international agreement between the European Union and Canada.The negociations on it have been launched in May 2009 and were concluded in September 2014.

The objective of CETA is to increase bilateral trade and investment flows, in accordance with the 2020 Europe strategy to boost growth through external competiveness and the participation in open and fair markets worldwide.On request of the European Union, the negociations have been reopened and finalized in February 2016.

Onbepaald

Pagina's

Abonneren op RSS - droit immobilier et construction