Handelsrecht

Het handelsrecht beheerst de activiteiten van de handelaar en bepaalt het juridische regime dat van toepassing is op de daden van koophandel. Het vindt zijn oorsprong in een nationale, communautaire regelgeving, internationale verdragen en zelfs handelspraktijken. Het is essentieel bij de realisering van elke ondernemingsactiviteit.

De advocaten van ons team handelsrecht ondersteunen de juridische diensten van onze cliënten bij de redactie van commerciële overeenkomsten, beheren high profile projecten en staan cliënten bij, ongeacht hun sector van bedrijvigheid, bij het beheer van hun overeenkomsten. Onze advocaten redigeren handelsovereenkomsten met de zorg en nauwkeurigheid die vereist is. Ze werken in meerdere rechtsstelsels en structureren en documenteren de commerciële relaties van onze cliënten met hun leveranciers, hun klanten, hun voornaamste distributeurs, enz.

Ons team handelsrecht verleent bovendien advies aan cliënten met betrekking tot alle handelsrechtelijke aspecten: agentuur en distributie, franchising, internationale handel en transport, productaanpsrakelijkheid, insolventie en gerechtelijke reorganisatie, aannemingscontracten, bouwrecht en vastgoedtransacties.

Onze proceduralisten vertegenwoordigen onze cliënten in zeer uiteenlopende lokale en internationale procedures, zowel in België als in het buitenland, zowel voor de gewone rechtbanken als voor arbitrage-instellingen.

Handelsovereenkomsten

Handelsgeschillen

Distributie en mededingingsrecht

Distributieovereenkomsten, concessieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten

Reorganisatie en herstructurering van ondernemingen

Gerechtelijk akkoord

Invorderingen

Insolventie, faillissement en ontbinding en vereffening

Arbitrage

Geschillenbeslechting

Aanneming, huur- en vastgoedtransacties

Contactpersonen

Onze experten